null

База уџбеника и наставних средстава

Листа одобрених додатних наставних средстава

Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви за одобравање поднети од 1 – 30. септембра 2017. године можете видети овде.

Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви за одобравање поднети од 1 – 30. септембра 2016. године можете видети овде.

Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава можете преузети овде.

Табелу позива на број за уплату административне таксе можете преузети ОВДЕ

Листа одобрених уџбеника

Списак одобрених уџбеника налази се на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и можете га преузети на овој страници.

Вести Центра за развој програма и уџбеника