Помоћ у раду са даровитим ученицима

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Из наставне праксе Српски језик, Обрада штампаних слова латинице – 14 часова, 2015/2016. Мирјана Ковачевић, ОШ Јосиф Панчић, Београд Преузмите електронску верзију ********************************************************************************************************** КАКО ПОДСТИЦАТИ ДАРОВИТЕ УЧЕНИКЕ У ОБРАЗОВАЊУ? ОСНОВНИ ПОЈМОВИ Преузмите електронску верзију ********************************************************************************************************** ИОП СА ОБОГАЋЕНИМ ПРОГРАМОМ...