JAVNI POZIV izdavačima koji su odobrene udžbenike za I i V razred osnovne škole...

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u školskoj 2017/2018. godini, započelo je realizaciju projekta Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu, čija je svrha unapređivanje nastave uvođenjem novih tehnologija i podrška nastavniku u uvođenju inovacija...

Dogovorena saradnja Zavoda i finskog Udruženja srednjih stručnih škola

U četvrtak, 30. maja 2018, u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika PK „Beograd“ je, u cilju obnavljanja saradnje, realizovan sastanak na kome su direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, mr Zlatko Grušanović i...

Saradnja Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i gradskih vlasti u Novom Pazaru na...

Pomoćnica ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Vesna Nedeljković i direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Zlatko Grušanović, razgovarali su sa gradonačelnikom Novog Pazara o izazovima sa kojim se susreće osnovno obrazovanje...

ZUOV NA KONFERENCIJI SAVETA EVROPE I EVROPSKE UNIJE SA KORISNICIMA PROGRAMA „HORIZONTAL FACILITY”

Konferenciji su pristustvovali predstavnici institucija koje su korisnici programa, uključujući Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo za javnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i...
zuov

INFORMACIJA o podnošenju zahteva za odobravanje dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i...

Broj žiro računa za uplatu Republičke administrativne takse je uvek 840-742221843-57. - Broj modela za uplatu administrativne takse je uvek 97, - Poziv na broj razlikuje se u zavisnosti od opštine gde se uplaćuje - vidi...

Predstavljeni priručnici za finansijsku pismenost

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i kompanija Viza (Visa) danas su predstavili priručnike koji će omogućiti nastavnicima da od septembra 2018. godine uključuju finansijsko obrazovanje i vaspitanje u nastavu u školama širom Srbije...

ZUOV na Republičkom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture

U okviru 47. Đačkog Vukovog sabora, ove godine je u organizaciji Društva za srpski jezik i književnost, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Vukove zadužbine, 26. i 27. maja u OŠ „Vukova spomen...

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centar za razvoj programa i udžbenika završio...

Posle usvajanja novih programa nastave i učenja za prvi i peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, na adresu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja od 28. februara do 14. marta 2018. godine stiglo je...

Otvaranje biblioteke Obrazovno-kulturnog centra Vuk Karadžić u Tršiću

U Tršiću, jednom od istorijskih centara srpske pismenosti, u subotu 26. maja je održana akcija prikupljanja knjiga za biblioteku Obrazovno-kulturnog centra Vuk Karadžić. U akciji prikupljanja knjiga učestvovala je Školska uprava Begrad, tj. školske...

Obuka voditelja programa obuke nastavnika za realizaciju programa zasnovanog na ishodima učenja

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizovao obuku 460 voditelja za obuku nastavnika petog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije. U prostorijama Učiteljskog fakulteta...