Umrežavanje poljoprivrednih škola u Srbiji

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja  u periodu od januara do aprila 2018. godine u saradnji sa Centrom za obrazovne politike i Evropskom fondacijom za obuke  (ETF - European training foundation) realizovao je projekat...

POZIV ZA VODITELJE PROGRAMA

POZIV ZA VODITELJE PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DOSTIZANJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZA KORIŠĆENJE DIGITALNIH UDŽBENIKA I NASTAVNOG SADRŽAJA   Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja poziva zainteresovane nastavnike zaposlene u osnovnim školama da kao voditelji realizuju program...

Demonstracije maturskih i završnih ispita za školsku 2017/2018. godinu

Nakon prevođenja obrazovnih profila iz ogleda u redovan sistem obrazovanja, ove godine će se za petnaest obrazovnih profila po prvi put realizovati maturski i završni ispit po novom konceptu. U cilju upoznavanja škola, nastavnika i...

Obuke nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima...

Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja odobren je rešenjem ministra broj: 153-02-00027/2017-07. Dana 14. aprila 2018.  počinje  realizacija obuka nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka...

Studijsko putovanje savetnika iz Sektora za specifična pitanja u Republiku Sloveniju

Rukovodilac Sektora za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja je na poziv direktora i kolega iz Osnovne škole „Dragan Kovačević“ u periodu od 2.- 5.aprila 2018. godine boravila u Republici Sloveniji na studijskom...

ETF takmičenje primera dobre prakse u preduzetništvu

Dugogodišnji partner Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Evropska Fondacija za stručno obrazovanje i obuku – European Training Foundation (ETF) organizuje takmičenje u oblasti preduzetništva kao ključne kompetencije. Prikupljanje primera dobrih praksi trajaće...

Priručnici za polaganje maturskih i završnih ispita za više profila

Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje: Priručnik o polaganju završnog ispita u obrazovnom profilu operater mašinske obrade 2018 Priručnik o polaganju maturskog ispita u obrazovnom profilu FARMACEUTSKI TEHNIČAR 2018 Priručnik o polaganju maturskog ispita u...

Obuka za realizaciju programa zasnovanog na ishodima učenja

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u tekućoj godini u okviru Sektorske budžetske podrške (Sector Budget Support – SBS), u okviru mere Unapređeni kapaciteti nastavnika u preduniverzitetskom obrazovanju za realizaciju programa zasnovanog na ishodima učenja...

Direktor osnov kvalitetne škole

Društvo direktora je  u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 22. do 24. marta na Tari organizovalo Sedmi stručni skup Direktor osnov kvalitetne škole za direktore, na kojem je učestvovalo 284 direktora. Jedna...

Regionalni projekat „Ekonomijada“

Direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja učestvovao je u regionalnom projektu "Ekonomijada" održanom u Zagrebu u R. Hrvatskoj, u periodu od 15. do 17. marta 2018. godine. Domaćin je bila Prva ekonomska škola...