Najavljeni vebinari na Nastavničkom obrazovnom portalu

U okviru projekta „Unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kroz uspostavljanje Nastavničkog obrazovnog portala“ koji se realizuje u saradnji Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a, planirano je...

Lista voditelja obuke za programski jezik Python

Na osnovu zajedničkog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pod nazivom „Obuka nastavnika informatike 6. i 7. razreda osnovne škole i 1. razreda gimnazije za programski...

Javni poziv nastavnicima osnovnih škola i gimnazija da se prijave za pohađanje onlajn obuka

U okviru projekta Unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kroz uspostavljanje Nastavničkog obrazovnog portala, planirano je organizovanje onlajn obuka za nastavnike osnovnih škola i gimnazija. Nosilac projekta je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja a...

Uverenje o savladanoj Obuci nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja

Uverenje o savladanoj Obuci nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja nastavnici razredne nastave, stručni saradnici i direktori koji su obuku pohađali u periodu od 21. aprila do 26. juna 2018. godine mogu preuzeti...

Katalog programa stručnog usavršavanja za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu

Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu se nalazi na sledećem linku. Usled tehničkih prilagođavanja korektorske korekcije će biti izvršene u najskorijem vremenskom roku. Katalog programa...

Obuke nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora za realizaciju nastave orijentisane ka...

Nastavlja se realizacija obuka nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja (program obuke odobren je rešenjem ministra broj: 153-02-00027/2017-07). Obuke su trodnevene (dva dana standardne i jedan dan onlajn). Raspored...

Obuke nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima...

Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja odobren je rešenjem ministra broj: 153-02-00027/2017-07. Dana 14. aprila 2018.  počinje  realizacija obuka nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka...

UVERENJA o savladanim programima Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu novih programskih sadržaja

Uverenja o savladanim programima Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu novih programskih sadržaja iz predmeta Tehnika i tehnologija i Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu novih programskih sadržaja iz predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje. Uverenje možete preuzeti na LINKU....

Priznavanje bodova ostvarenih na međunarodnom stručnim usavršavanju

U skladu s odredbama člana 23 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Sl. glasnik RS, br. 81/2017) nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima pravo i na međunarodno stručno usavršavanje. Zahtev za...