Obuke nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora za realizaciju nastave orijentisane ka...

Nastavlja se realizacija obuka nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja (program obuke odobren je rešenjem ministra broj: 153-02-00027/2017-07). Obuke su trodnevene (dva dana standardne i jedan dan onlajn). Raspored...

Obuke nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima...

Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja odobren je rešenjem ministra broj: 153-02-00027/2017-07. Dana 14. aprila 2018.  počinje  realizacija obuka nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka...

UVERENJA o savladanim programima Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu novih programskih sadržaja

Uverenja o savladanim programima Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu novih programskih sadržaja iz predmeta Tehnika i tehnologija i Obuke zaposlenih u obrazovanju za primenu novih programskih sadržaja iz predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje. Uverenje možete preuzeti na LINKU....

Priznavanje bodova ostvarenih na međunarodnom stručnim usavršavanju

U skladu s odredbama člana 23 Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (Sl. glasnik RS, br. 81/2017) nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima pravo i na međunarodno stručno usavršavanje. Zahtev za...