Rešenje o obrazovanju Liste spoljnih saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centra...

Centar za razvoj programa i udžbenika objavljuje: Rešenje o obrazovanju Liste spoljnih saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centra za razvoj programa i udžbenika Pregled spoljnih saradnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja –...

Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika u osnovnom obrazovanju

Fondacija Tempus – Eurydice mreža u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja organizuje konferenciju „Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika u osnovnom obrazovanju“. Konferencija će biti održana početkom jula 2018. godine u Beogradu. Cilj...

Lista dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava odobrenih 2017....

Lista odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava čiji su zahtevi  za odobravanje podneti od 1 – 30. septembra 2017. godine. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Redni broj Naziv dodatnog nastavnog sredstva Nastavni predmet Ime autora Broj Rešenja direktora Zavoda Jezik i...

Studijsko putovanje savetnika iz Centra za razvoj programa i udžbenika u Republiku Hrvatsku

Petnaest savetnika iz Centra za razvoj programa i udžbenika su u periodu od 10. do 13. oktobra 2017. godine boravili u Republici Hrvatskoj na studijskom putovanju u sklopu kojeg su posetili Nacionalni centar za...

Dodatna nastavna sredstva

Listu odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava možete preuzeti ovde. Listu odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava čiji su zahtevi za odobravanje podneti od...

Obuka nastavnika za realizaciju predmeta fizičko i zdravstveno vaspitanje

U Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 23. avgusta 2017. godine održana je obuka za 85 trenera koji će tokom septembra meseca obučiti preko 2500 nastavnika fizičkog vaspitanja za realizaciju nastave novog nastavnog predmeta fizičko...

Razmena iskustva sa stranim stručnjacima u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja

U periodu od 22. do 25.maja 2017. organizovano je nekoliko aktivnosti sa gostima iz Belgije, Irske i Hrvatske u okviru projekta „Unapređivanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz pilotiranje nacrta Osnova programa predškolskog vaspitanja...

Lista odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava po...

Lista odobrenih dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava čiji su zahtevi  za odobravanje podneti od 1 – 30. septembra 2016. godine.   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Redni broj Naziv dodatnog nastavnog sredstva Nastavni predmet Ime autora Broj Rešenja direktora Zavoda Jezik i...

Sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta za obrazovanje pri nacionalnim savetima nacionalnih manjina

Centar za razvoj programa i udžbenika je 10. 1. 2017. godine organizovao sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta za obrazovanje pri nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Tema sastanka bila je priprema dodatnih sadržaja za nastavne predmete...