ЈАВНИ ПОЗИВ издавачима који су одобрене уџбенике за I и V разред основне школе...

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у школској 2017/2018. години, започело је реализацију пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, чија је сврха унапређивање наставе увођењем нових технологија и подршка наставнику у увођењу иновација...

Сарадња Завода за унапређивање образовања и васпитања и градских власти у Новом Пазару на...

Помоћница министра просвете за предшколско и основно образовање Весна Недељковић и директор Завода за унапређивање образовања и васпитања Златко Грушановић, разговарали су са градоначелником Новог Пазара о изазовима са којим се сусреће основно образовање...

ЗУОВ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ САВЕТА ЕВРОПЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА КОРИСНИЦИМА ПРОГРАМА „HORIZONTAL FACILITY”

Конференцији су пристуствовали представници институција које су корисници програма, укључујући Министарство правде, Министарство унутрашњих послова, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство за јавну управу и локалну самоуправу, Министарство за рад, запошљавање, борачка и...
zuov

ИНФОРМАЦИЈА о подношењу захтева за одобравање додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и...

Број жиро рачуна за уплату Републичке административне таксе је увек 840-742221843-57. - Број модела за уплату административне таксе је увек 97, - Позив на број разликује се у зависности од општине где се уплаћује - види...

Представљени приручници за финансијску писменост

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и компанија Виза (Visa) данас су представили приручнике који ће омогућити наставницима да од септембра 2018. године укључују финансијско образовање и васпитање у наставу у школама широм Србије...

Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за развој програма и уџбеника завршио...

После усвајања нових програма наставе и учења за први и пети разред основног образовања и васпитања, на адресу Завода за унапређивање образовања и васпитања од 28. фебруара до 14. марта 2018. године стигло је...

Обука водитеља програма обуке наставника за реализацију програма заснованог на исходима учења

Завод за унапређивање образовања и васпитања је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја реализовао обуку 460 водитеља за обуку наставника петог разреда основне школе и првог разреда гимназије. У просторијама Учитељског факултета...

Обуке за спровођење матурског и завршног испита

Стручњаци Центра за стручно образовање и образовање одрсалих у сарадњи са сарадницима из школа током априла и маја месеца реализовали су обуке за спровођење матурског и завршног испита по новом концепту у следећим образовним...

ЗАВРШЕНА ОБУКА ВОДИТЕЉА ПРОГРАМА ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА

ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК – УВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ УЏБЕНИКА И ДИГИТАЛНИХ ОБРАЗОВНИХ МАТЕРИЈАЛА, назив је програма обуке за наставнике – водитеље којa се реализовала у Српско-корејском информатичком приступном центру у Београду. Након обуке, која се реализовала...

ЗУОВ на конференцији Демократска култура – од речи до акције у Копенхагену

„Демократска култура – од речи до акције”, конференција Савета Европе, одржала се у Копенхагену (Данска) и на њој је делегација РС, коју чине представници кабинета Министарства просвете, науке и технолошког развоја, руководиоци Завода за...