Javne nabavke

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Nabavka računarske opreme Broj JN: JNMV-D-03/2017, za potrebe naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Preuzmite: Poziv i Konkursnu dokumentaciju