null

Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

obavlja stručne poslove koji obuhvataju: pripremanje standarda kompetencija za profesiju nastavnik i vaspitač; unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju; pripremanje programa za uvođenje u posao pripravnika i programa za polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i pružanje stručno-pedagoške pomoći zaposlenima u obrazovanju.

Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju obavlja stručne poslove koji se, naročito, odnose na:

 • pripremu standarda kompetencija za profesiju nastavnika i vaspitača i njihovog profesionalnog razvoja i kompetencija direktora;
 • unapređivanje sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
 • pripremu programa uvođenja u posao pripravnika i programa za polaganje ispita za dozvolu za rad;
 • odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i direktora (povereni posao);
 • učestvovanje u ostvarivanju evropskih i međunarodnih programa u oblasti profesionalnog razvoja zaposlenih;
 • pripremu dodatnih materijala i priručnika za nastavnike i vaspitače kojima se podržava postizanje ciljeva obrazovanja i standarda postignuća, kao i pridržavanje principa sistema obrazovanja i vaspitanja;
 • druge poslove, u skladu sa ovim zakonom i aktom o osnivanju.

Rukovodilac Centra
Branka Šegrt
Adresa: Fabrisova 10
Telefon: 011/206-80-22
E-mail: branka.segrt@zuov.gov.rs

Maja Gojković
Stručni saradnik za
opšte i administrativne poslove
Adresa: Fabrisova 10
Telefon:
E-mail: maja.gojkovic@zuov.gov.rs

Vesti Centra za profesionalni razvoj

null

Sektori Centra

Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika i direktora regulisani suZakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 129) i Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Profesionalni razvoj podrazumeva stalno razvijanje ukupnih potencijala pojedinca sa ciljem kvalitetnijeg obavljanja posla i unapređivanja prakse.

Sastavni i obavezni deo profesionalnog razvoja je stalno stručno usavršavanje koje podrazumeva razvijanje, odnosno sticanje znanja, veština i vrednosnih stavova za profesiju nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, radi ostvarivanja ciljeva i zadataka obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje obrazovno-vaspinog rada i podizanja kvaliteta rada ustanove.

Sektor za stručno usavršavanje i napredovanje u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima bavi se:

 • unapređivanjem sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja zaposlenih u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju;
 • odobravanjem programa stalnog stručnog usavršavanja;
 • praćenjem realizacije odobrenih programa;
 • profesionalnim napredovanjem u zvanja: pedagoški savetnik, samostalni pedagoški savetnik, viši pedagoški savetnik i visoki pedagoški savetnik;
 • pripremom dodatnih materijala i priručnika za nastavnike i vaspitače.

Zaposleni u Sektoru za stručno usavršavanje i napredovanje

Ime i prezime Zvanje Telefon e-mail
1 Ivan Savić Rukovodilac Sektora
profesor srpskog jezika i književnosti
011/206-80-21 ivan.savic@zuov.gov.rs
2 Dr Milica Gerasimović Savetnik – koordinator diplomirani inženjer mašinstva 011/206-80-11 milica.gerasimovic@zuov.gov.rs
3 Dr Miroslav Pavlović Savetnik – koordinator

dr nauka spec. edukac. i rehabilit.

011/206-80-19 miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs
4 Mr Vladimir Krstić Savetnik – koordinator
mr pravoslavnih bogosl. nauka
011/206-80-30 vladimir.krstic@zuov.gov.rs
5 Suzana Deretić 011/206-80-34 suzana.deretic@zuov.gov.rs
6 Sanja Todorčev Krstić Savetnik – koordinator
profesor  nemačkog jezika
011/206-80-56 sanja.krstic@zuov.gov.rs
7 Sandra Backović Savetnik – koordinator
diplomirani pedagog
011/206-80-33 sandra.backovic@zuov.gov.rs
8 Desanka Grujanić Savetnik – koordinator
diplomirani istoričar umetnosti
011/206-80-32 desanka.grujanic@zuov.gov.rs
9 Snežana Vićentić Savetnik – koordinator
diplomirani pedagog
065/333-1047 snezana.vicentic@zuov.gov.rs

Rukovodilac Sektora
Ivan Savić

Adresa: Fabrisova 10
Telefon: 011/206-80-21
E-mail:ivan.savic@zuov.gov.rs

Sektor za pripravništvo, mentorstvo i rukovođenje, u okviru unapređivanja profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju, posebno se bavi pitanjima unapređivanja rada pripravnika, mentora i direktora.

Sektor razvija sistem mentorstva i pripravništva kao faze profesionalnog razvoja u kome su mentor i pripravnik partneri koji zajedno uče i profesionalno se razvijaju i pripravnik se vodi kroz proces osposobljavanja za samostalno obavljanje posla i dobijanje licence za rad.

Vizija kojoj težimo je:

 1. sistemski usvojena strategija i koncepcija mentorstva;
 2. postojanje jasnih mehanizama i procedura za izbor mentora u ustanovama
 3. obuka za mentore;
 4. podrška mentorima i pripravnicima, raznovrsna u pristupima i kontinuirana u trajanju;
 5. sistemsko praćenje mentora i pripravnika;
 6. unapređivanje sistema mentorstva – pripravništva.

Cilj Programa obuke za mentora je osposobljavanje nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika da uvodi u posao pripravnika – nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika – i da ga pripremi za polaganje ispita za licencu.

Uloga direktora je jedna od ključnih uloga u obrazovno-vaspitnom sistemu i zahteva posebne veštine i kompetencije. Direktor treba da kreira profesionalne modele u školi u kojoj rukovodi, te da bude posvećen postizanju jasnih obrazovnih i vaspitnih ciljeva. U tom kontekstu, aspekt profesionalnog rukovođenja jedan je od najznačajnih faktora uspešnosti ustanove. Direktor treba da je posvećen ispunjenju postavljenih ciljeva, da primenjuje kooperativan i kolegijalan stil upravljanja, deli zadatke sa zaposlenima, delegira autoritet i radi kao profesionalac u školi.

Zaposleni u Sektoru za pripravništvo, mentorstvo i rukovođenje

Ime i prezime Zvanje Telefon e-mail
1 Dragan Rakita Rukovodilac Sektora
diplomirani geograf
011/206-80-19 dragan.rakita@zuov.gov.rs
2 Dr Tanja Šijaković Savetnik – koordinator
diplomirani pedagog
011/206-80-31 tanja.sijakovic@zuov.gov.rs
3 Smiljana Grujić Savetnik – koordinator
diplomirani psiholog – pedagog
4 Suzana Deretić Savetnik – koordinator
diplomirani psiholog – pedagog
suzana.deretic@zuov.gov.rs

Rukovodilac Sektora
Dragan Rakita

Adresa: Fabrisova 10
Telefon: 011/206-80-19
E-mail: dragan.rakita@zuov.gov.rs

BILTEN

Prijavite se za bilten Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i dobijajte vesti i obaveštenja direktno u Vaše poštansko sanduče.
PRIJAVITE SE
close-link