null

Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

ostvaruje poslove koji se odnose na: razvoj, praćenje i osiguranje kvaliteta srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih; stručno usavršavanje nakon završenog srednjeg obrazovanja, stručno osposobljavanje i obuku, pripremanje stručne mature, završnih, specijalističkih i majstorskih ispita, pripremanje programa stručnog osposobljavanja i obuke, kao i davanje stručne ocene udžbenika i nastavnih sredstava za srednje stručne škole i obrazovanje odraslih.

Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih obavlja stručne poslove koji se, naročito, odnose na:

 • pripremu standarda iz nadležnosti Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;
 • pripremu dela nastavnog plana i programa srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja za obrazovne profile i programa završnog ispita i stručne mature;
 • pripremu dela nastavnog plana i programa osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja odraslih i programa završnih ispita i stručne mature;
 • pripremu programa majstorskog i specijalističkog obrazovanja i njihovih ispita;
 • pripremu dela nastavnog plana i programa obrazovanja za rad i završnog ispita, programe stručnog osposobljavanja i programe ispita, programe obuke i programe ispita i modele priznavanja prethodno stečenih znanja i veština;
 • učestvovanje u pripremi standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih i plana udžbenika;
 • davanje stručne ocene udžbenika stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u postupku odobravanja (povereni posao);
 • pripremu nacionalnog okvira kvalifikacija za nivo srednjeg stručnog obrazovanja, specijalističkog i majstorskog obrazovanja i za druge oblike stručnog obrazovanja;
 • pripremu liste obrazovnih profila;
 • pripremu mreže stručnih škola i škola za obrazovanje odraslih i praćenje njene celishodnosti;
 • pripremu razvojnih projekata i aktivnosti koje povezuju stručno obrazovanje i zapošljavanje;
 • poslove utvrđivanja ispunjenosti standarda programa stručnog osposobljavanja i obuke kada se ostvaruju prema vanškolskim propisima (povereni posao);
 • davanje mišljenja o ispunjenosti standarda za ostvarivanje posebnih programa stručnog osposobljavanja i obuke;
 • pomaže koordinaciju socijalnog dijaloga i partnerstva na različitim nivoima planiranja, razvoja i ostvarivanja stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;
 • druge poslove, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i aktom o osnivanju.

Rukovodilac Centra
Gojko Banović

Adresa: Fabrisova 10
Tel. 011/206-80-43
E-mail: gojko.banovic@zuov.gov.rs

Lidija Mihailović, MA
Stručni saradnik za
opšte i administrativne poslove
Tel.
E-mail: lidija.mihailovic@zuov.gov.rs

Vesti Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

null

Sektori Centra

Ciljevi

 • Razvoj sistema stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;
 • Uvođenje evropske dimenzije u stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;
 • Doprinos konceptu doživotnog učenja;
 • Razvoj programa i udžbenika;
 • Razvoj socijalnog partnerstva.

Prioritetni ciljevi razvoja

 • Planiranje i razvoj stručnih i obrazovnih standarda u oblasti stručnog i umetničkog obrazovanja i obuke odraslih;
 • Strukturiranje, uvođenje inovacija i promena u okviru obrazovnih profila;
 • Pripremanje, praćenje i odobravanje obrazovnih programa u stručnom obrazovanju i programa stručnog osposobljavanja i obuke odraslih.

Zadaci

Sektor za programe i udžbenike obavlja razvojne, istraživačke i savetodavne poslove što podrazumeva: razvoj, praćenje i osiguranje kvaliteta stručnog obrazovanja i obrazovanje odraslih, stručnog osposobljavanja i obuke; programe stručnog osposobljavanja i obuke.

U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • pripremu standarda iz nadležnosti Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;
 • pripremu dela nastavnog plana i programa srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja za obrazovne profile;
 • pripremu dela nastavnih planova i programa osnovnog i srednjeg stručnog obrazovanja odraslih i programa završnih ispita i stručne mature;
 • pripremu programa majstorskog i specijalističkog obrazovanja;
 • pripremu dela nastavnog plana i programa obrazovanja za rad, programe stručnog osposobljavanja i obuke;
 • učestvovanje u pripremi standarda kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih i plana udžbenika;
 • davanje stručne ocene udžbenika stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u postupku odobravanja;
 • davanje mišljenja o ispunjenosti standarda za ostvarivanje posebnih programa stručnog osposobljavanja i obuke;
 • pomaganje koordinacije socijalnog dijaloga i partnerstva na različitim nivoima planiranja, razvoja i ostvarivanja stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Zaposleni u Sektoru za programe i udžbenike

Ime i prezime Zvanje Telefon e-mail
1 Radiša Mikarić Rukovodilac Sektora
diplomirani inženjer poljoprivrede
011/206-80-48 radisa.mikaric@zuov.gov.rs
2 Dr Milan Bošković Savetnik – koordinator
doktor ekonomskih nauka
011/206-80-28 milan.boskovic@zuov.gov.rs
3 Mr Gordana Mitrović Savetnik – koordinator
magistar tehničkih nauka
011/206-80-27 gordana.mitrovic@zuov.gov.rs
4 Mr Ljubiša Antonijević Savetnik – koordinator
profesor razredne nastave
5 Ljiljana Filipović Savetnik – koordinator diplomirani farmaceut 011/206-80-14 ljiljana.filipovic@zuov.gov.rs
6 Danica Sofrenić Savetnik – koordinator
diplomirani inženjer pejz. arhitekture
011/206-80-14 danica.sofrenic@zuov.gov.rs
7 Mirjana Radeka Savetnik – koordinator
diplomirani inženjer tehnologije
011/206-80-14 mirjana.radeka@zuov.gov.rs
8 Maja Todorović Savetnik – koordinator
diplomirani inženjer elektrotehnike
maja.todorovic@zuov.gov.rs
9 Dragana Buvač Savetnik – koordinator
diplomirani ekonomista
dragana.buvac@zuov.gov.rs

Rukovodilac Sektora
Radiša Mikarić

Adresa: Fabrisova 10
Telefon: 011/206-80-48
E-mail: radisa.mikaric@zuov.gov.rs

U Sektoru se obavljaju stručni poslovi koji se odnose na:

 • pripremu standarda iz nadležnosti Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih;
 • pripremu programa završnog ispita i stručne mature;
 • pripremu ispita majstorskog i specijalističkog obrazovanja;
 • pripremu programa ispita nakon završenog obrazovanja za rad, stručnog osposobljavanja i obuke i programe ispita i modele priznavanja prethodno stečenih znanja i veština;
 • pripremu nacionalnog okvira kvalifikacija za nivo srednjeg stručnog obrazovanja, specijalističkog i majstorskog obrazovanja i za druge oblike stručnog obrazovanja;
 • pripremu liste obrazovnih profila;
 • pripremu mreže stručnih škola za obrazovanje odraslih i praćenje njene celishodnosti;
 • pripremu razvojnih projekata i aktivnosti koje povezuju stručno obrazovanje i zapošljavanje;
 • poslove utvrđivanja ispunjenosti standarda programa stručnog osposobljavanja i obuke kada se ostvaruju prema vanškolskim propisima (povereni posao);
 • davanje mišljenja o ispunjenosti standarda za ostvarivanje posebnih programa stručnog osposobljavanja i obuke;
 • pomaže koordinaciju socijalnog dijaloga i partnerstva na različitim nivoima planiranja, razvoja i ostvarivanja stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih;
 • druge poslove, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i aktom o osnivanju.

Zaposleni u Sektoru za razvoj kvalifikacija i mrežu škola

Ime i prezime Zvanje Telefon e-mail
1 Zoran Spasić Rukovodilac Sektora
diplomirani inženjer saobraćaja
011/206-80-44 zoran.spasic@zuov.gov.rs
2 Miroslav Mareš Savetnik – koordinator
diplomirani inženjer prerade drveta
011/206-80-45 miroslav.mares@zuov.gov.rs
3 Miloš Gačić Savetnik – koordinator
profesor razredne nastave
4 Mirjana Bojanić Savetnik – koordinator
diplomirani inženjer tehnologije
5 Svetozar Matić Savetnik – koordinator
diplomirani andragog
011/206-80-37 svetozar.matic@zuov.gv.rs
6 Vesna Mrđa Savetnik – koordinator za kval. i mr.šk.
diplomirani inženjer poljoprivrede
011/206-80-41 vesna.mrdja@zuov.gov.rs
7 Tatijana Glišić Milutinović Savetnik – koordinator za kval. i mr.šk.
diplomirani andragog
011/206-80-39 tatijana.glisic@zuov.gov.rs
8 Miloš Jovanović Samostalni stručni saradnik
diplomirani inženjer poljoprivrede
011/206-80-47 milos.jovanovic@zuov.gov.rs
9 Vesna Rezniček Savetnik – koordinator za kval. i mr.šk.
diplomirani  ekonomista
011/206-80-40 vesna.reznicek@zuov.gov.rs

Rukovodilac Sektora
Zoran Spasić
Adresa: Fabrisova 10
Telefon: 011/206-80-44; 065/333-10-80
E-mail: zoran.spasic@zuov.gov.rs

BILTEN

Prijavite se za bilten Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i dobijajte vesti i obaveštenja direktno u Vaše poštansko sanduče.
PRIJAVITE SE
close-link