Јавне набавке

2018.

Јавна набавка мале вредности услуга – услуге комуникацијске подршке у пројекту Дигитална учионица, редни број: ЈНМВ-У-10/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација     Питања и одговори      Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуга израде Наставничког образовног портала, редни број: ЈНМВ-У-09/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација    Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Разни прехрамбени производи и безалкохолна пића, ЈН редни број: ЈНМВ-Д-04/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација    Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуге промовисања, редни број: ЈНМВ-У-08/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Конкурсна документација    Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности услуга – Услуге истраживања тржишта и привреде, анкетирање и статистички подаци, редни број: ЈНМВ-У-07/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Конкурсна документација  Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности услуга – Организовање разних дешавања, редни број: ЈНМВ-У-06/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Конкурсна документација    Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга штампеЈН редни број: ЈНМВ-У-05/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација   Питања и одговори   Питања и одговори 2      Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга достављања припремљених оброка за остала предузећа или установе, редни број: ЈНМВ-У-04/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација  Одлука о закључењу оквирног споразума

Отворени поступак јавне набавке услуга – Услуге посредовања при куповини авио и других путних карата и рез ервацији хотелског и апартманског смештаја за путовања у земљи и иностранству, редни број: ОП-У-03/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација    Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Рачунарска и друга опрема, редни број: ЈНМВ-Д-03/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите:Позив за подношење понуда Kонкурсна документација   Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности – Набавка електричне енергије, редни број: ЈНМВ-Д-02/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација  Одлука о додели уговора

Заједничка јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Електричне енергије, редни број: ПЗЈН 01/2018, за потребе Наручилаца Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документацијe Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности – Набавка добара: Разни прехрамбени производи и безалкохолна пића, редни број: ЈНМВ-Д-01/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација   Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга достављања припремљених оброка у школске управе, редни број: ЈНМВ-У-02/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Преузмите: Позив за подношење понуда Kонкурсна документација   Одлука о закључењу оквирног споразума

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга туристичких агенција, редни број: ЈНМВ-У-01/2018, за потребе Наручиоца Завода за унапређивање образовања и васпитања.  Одлука о додели уговора
Преузмите: Позив за подношење понуда Конкурсна документација  Одлука о додели уговора