Javne nabavke

2018.

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka električne energije, redni broj: JNMV-D-02/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite:Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija  Odluka o dodeli ugovora

Zajednička javna nabavka male vrednosti – Nabavka dobara: Električne energije, redni broj: PZJN 01/2018, za potrebe Naručilaca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite:Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacije Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka dobara: Razni prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića, redni broj: JNMV-D-01/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite:Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija   Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

 

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka usluga dostavljanja pripremljenih obroka u školske uprave, redni broj: JNMV-U-02/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija   Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka usluga turističkih agencija, redni broj: JNMV-U-01/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.  Odluka o dodeli ugovora
Preuzmite:Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija  Odluka o dodeli ugovora