Javne nabavke

2018.

Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluga izrade Nastavničkog obrazovnog portala, redni broj: JNMV-U-09/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija    Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka dobara: Razni prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića, JN redni broj: JNMV-D-04/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija    Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluge promovisanja, redni broj: JNMV-U-08/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija    Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluge istraživanja tržišta i privrede, anketiranje i statistički podaci, redni broj: JNMV-U-07/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija  Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti usluga – Organizovanje raznih dešavanja, redni broj: JNMV-U-06/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija    Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka usluga štampeJN redni broj: JNMV-U-05/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija   Pitanja i odgovori   Pitanja i odgovori 2      Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka usluga dostavljanja pripremljenih obroka za ostala preduzeća ili ustanove, redni broj: JNMV-U-04/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija  Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Otvoreni postupak javne nabavke usluga – Usluge posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rez ervaciji hotelskog i apartmanskog smeštaja za putovanja u zemlji i inostranstvu, redni broj: OP-U-03/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija    Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka dobara: Računarska i druga oprema, redni broj: JNMV-D-03/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite:Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija   Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka električne energije, redni broj: JNMV-D-02/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija  Odluka o dodeli ugovora

Zajednička javna nabavka male vrednosti – Nabavka dobara: Električne energije, redni broj: PZJN 01/2018, za potrebe Naručilaca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacije Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka dobara: Razni prehrambeni proizvodi i bezalkoholna pića, redni broj: JNMV-D-01/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija   Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka usluga dostavljanja pripremljenih obroka u školske uprave, redni broj: JNMV-U-02/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija   Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Javna nabavka male vrednosti – Nabavka usluga turističkih agencija, redni broj: JNMV-U-01/2018, za potrebe Naručioca Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.  Odluka o dodeli ugovora
Preuzmite: Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija  Odluka o dodeli ugovora