null

Кабинет директора

1. Директор
мр Златко Грушановић
Тел. 011/206-80-05
e-mail: zlatko.grusanovic@zuov.gov.rs

2. Заменик директора
Гордана Мијатовић
Тел. 011/208-19-15, 011/208-19-11 локал 212
e-mail: gordana.mijatovic@zuov.gov.rs

3. Помоћник директора
Здравко Војновић
Тел. 011/206-80-59

4. Стручни сарадник за административне послове
Марјана Видојевић
Tel. 011/206-80-05
e-mail: marjana.vidojevic@zuov.gov.rs

5. Стручни сарадник за издаваштво и односе са јавношћу
Мића Рељић
Tel. 011/206-80-07
e-mail: mica.relic@zuov.gov.rs

Актуелно