Конкурс за примере успешних ваннаставних активности – продужен рок за пријаву

47

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због техничких проблема који су се јављали приликом достављања радова за конкурс, Завод за унапређивање образовања и васпитања продужава рок за предају радова до краја јануара 2018. године. 

Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

КОНКУРС

ЗА ПРИМЕРЕ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ 

Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру пројекта „Јачање васпитне улоге школе“, расписује Конкурс за избор примера успешних ваннаставних активности у основним и средњим школама и васпитних активности у домовима ученика у Србији. 

Под примерима се подразумевају различите активности, програми, акције, пројекти и иницијативе које се негују у школи/дому ученика ради остваривања васпитне улоге. Примери се могу односити на различите аспекте школског живота/живота у дому, а који нису део редовне наставе/васпитног рада, као што су: друштвене, уметничке, техничке,  хуманитарне, културне, спортске и друге активности (укључујући ученичке задруге, проширену делатност школе…); излети, екскурзије, настава у природи, летње школе, истраживачки кампови; активности у функцији подршке осетљивим групама ученика (мањинске групе, ученици којима је потребна додатна образовна подршка, мигранти, деца која живе у домовима, деца која мењају школу…); активности у оквиру одељенске заједнице и друго.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Конкурс је отворен од 1. 10. 2017. до 31. 01. 2018.

Право на учешће у Конкурсу имају основне и средње школе и домови ученика. Установа може послати више примера на Конкурс у одвојеним пријавама.

За пријаву користити следећи образац.

Пријаве треба послати у електронском облику на мејл  konkurs.vaspitanjе@zuov.gov.rs   и у штампаном облику на адресу  Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд, са назнаком „за конкурс Васпитање“.

Пристигле примере прегледаће комисија коју формира Завод. Резултати ће бити објављени на сајту Завода 30. марта 2018. Изабрани радови биће уврштени у базу ваннаставних активности. Најуспешнији примери биће јавно представљени  у мају 2018. године у Београду.

Контакт особа за ваша питања је Катарина Мићић, katarina.micic@zuov.gov.rs

ДО КРАЈА КОНКУРСА ОСТАЛО ЈЕ:

-18ДАНА -11САТИ -26МИНУТА -21СЕКУНДИ