Листа додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава одобрених 2017. године.

860

Листа одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви  за одобравање поднети од 1 – 30. септембра 2017. године.

 

Табелу позива на број за уплату административне таксе можете преузети ОВДЕ