Мађарска искуства

3

У оквиру размене запослених између партнерских институција, Мирјана Бојанић је заједно са колегама из Привредне коморе Србије и партнерских установа из Чешке Републике и Бугарске, боравила у Будимпешти у периоду 19-21. марта 2018. године. Домаћини су били Привредна комора Будимпеште и Национални уред за стручно образовање и образовање одраслих Мађарске који су мађарски партнери на пројекту који су представили: институциони и законодавни оквир стручног образовања и образовања одраслих  у  Мађарској; национални систем стипендија у стручном образовању; „Ноћ занимања“ – националну промотивну акцију; Рефернет (ReferNet) у оквиру Европског центра за стручно образовање (CEDEFOP) и начин прикупљања података на нивоу Мађарске; односно систем осигурања квалитета стручног образовања и обуке у Мађарској и његов однос са Европским оквиром осигурања квалитета у стручном образовању и обуци (EQAVET); „Глобалну иницијатива младих“ коју реализују у сарадњи са компанијом Нестле. Свакако је најупечатљивије било представљање модела каријерног вођења и саветовања које спроводи Привредна комора Будимпеште, кроз интерактивну радионицу.