null

Образовни регионални центри

Образовно-културни центар "Вук Караџић" Тршић

Истраживачка станица Петница

Регионални центри за професионални развој запослених у образовању

Удружења Регионалних центара за професионални развој запослених у образовању и Центара за стручно усавршавање “МРЕЖА РЦ И ЦСУ СРБИЈЕ“
http://www.mreza.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево:
www.rcsmed.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кикинда:
www.csu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице:
www.rcu-uzice.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак:
www.rc-cacak.co.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш:
www.rcnis.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Крушевац:
www.csu.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Шабац:
www.csusabac.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Лесковац:
www.csuleskovac.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа:
www.rckanjiza.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Крагујевац:
www.csu-kg.edu.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар:
www.rcnp.rs

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Књажевац:
www.rcsuknj.com

Регионални центри за таленте

Вести из центара

Актуелности