Obuke nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja

2673

Nastavlja se realizacija obuka nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja (program obuke odobren je rešenjem ministra broj: 153-02-00027/2017-07).

Obuke su trodnevene (dva dana standardne i jedan dan onlajn).

Raspored realizacija obuka po ŠU

ŠU Beograd

Kosovska Mitrovica i Ranilug

ŠU Kragujevac

ŠU Čačak

ŠU Jagodina

ŠU Kraljevo

ŠU Kruševac

ŠU Leskovac

ŠU Niš

ŠU Novi Pazar

ŠU Sombor

ŠU Novi Sad

ŠU Požarevac

ŠU Valjevo

ŠU Zaječar

ŠU Zrenjanin