Obuke nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja

3660

Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja odobren je rešenjem ministra broj: 153-02-00027/2017-07.

Dana 14. aprila 2018.  počinje  realizacija obuka nastavnika razredne nastave, stručnih saradnika i direktora  za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja.

Obuke su trodnevene (dva dana standardne i jedan dan onlajn)   i realizovaće se u periodu od  14. aprila do 24. juna 2018. godine.

Raspored realizacija obuka po ŠU

ŠU Beograd

Kosovska Mitrovica

ŠU Kragujevac

ŠU Čačak

ŠU Jagodina

ŠU Kraljevo

ŠU Kruševac

ŠU Leskovac

ŠU Niš

ŠU Novi Pazar

ŠU Sombor

ŠU Zaječar

ŠU Zrenjanin