Baza stručnog usavršavanja
Najavljeni seminari u narednih 30 dana, odobreni stručni skupovi / letnje i zimske škole
Izdanja Zavoda
Pogledajte i naručite sva izdanja Zavoda
Nastavni planovi i programi
Nastavni planovi i programi za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje
Baza udžbenika i nastavnih sredstava
Pogledajte koji su udžbenici odobreni za upotrebu za osnovno obrazovanje i vaspitanje
Dodatna nastavna sredstva, nastavna pomagala, didaktička sredstva i didaktička igrovna sredstva
Pogledajte listu dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava
Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji
 • Iskustva i mogući pravci unapređivanja sistema stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju

  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je 17.12.2013. godine, u hotelu „M“ u Beogradu organizovao Konferenciju pod naslovom „Iskustva i mogući pravci unapređivanja sistema stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju i konkursa Saznali na seminaru primenili u praksi“. Agendu programa možete preuzeti ovde. Na Konferenciji je bilo 60 učesnika koji su na različiti način povezani sa Konkursom. To su…

  Detaljnije...
 • Kreativna škola – 9 godina saradnje Zavoda i Majkrosoft-a

  U okviru tribine „Profesionalni razvoj zaposlenih“, održane 24. oktobra 2013. godine na Sajmu knjiga, predstavljen je projekat „Kreativna škola“. Tema je bila „Kreativna škola – 9 godina saradnje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Majkrosofta“. O saradnji Zavoda i Majkrosofta su govorile Katarina Milanović, menadžer obrazovnih programa iz Majkorosofta i Mirjana Kojčić, stručni saradnik…

  Detaljnije...
 • Izdanja Zavoda

  PODSETNIK ZA NASTAVNIKE STRANIH JEZIKA (2017) Violeta Vlajković Bojić Podsetnik za nastavnike stranih jezika se obraća svim nastavnicima stranog jezika koji rade u sistemu obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i računa na njihovo znanje, veštine i iskustvo stečeno tokom godina pripremanja i bavljenja ovim pozivom. Namera autora je da datim priručnikom ponude koncizan i konstruktivan, praktično…

  Detaljnije...
 • Saradnja

  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja neguje partnerski odnos sa velikim brojem institucija i donatora, kako domaćih tako i inostranih, uzimajući učešće u realizaciji projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Osim što jača svoje sopstvene kapacitete Zavod realizacijom projektnih aktivnosti doprinosi podizanju opšteg kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji kao i održivosti rezultata projekata….

  Detaljnije...
 • Kontakt telefoni

  Adresa Zavoda Fabrisova 10/1 (opština Savski venac, Beograd) – sedište Zavoda  Draže Pavlovića 15 (opština Palilula, Beograd) Telefon i faks Fabrisova 10 – fah: 206-80-07 Draže Pavlović 15 – centrala: 208-19-16, 208-19-14, 208-19-15, fah: 208-19-10 Sajt Zavoda www.zuov.gov.rs 1. Direktor mr Zlatko Grušanović Tel. 011/206-80-05 e-mail: zlatko.grusanovic@zuov.gov.rs 2. Zamenik direktora Gordana Mijatović Tel. 011/208-19-15, 011/208-19-11 lokal 212 e-mail: gordana.mijatovic@zuov.gov.rs…

  Detaljnije...
 • Statut i pravilnici

  Statut Zavoda, usvojen na XLIII sednici Upravnog odbora od 4. oktobra 2010. Saglasnost na Statut Zavoda, dala je Vlada rešenjem 05.broj 110-2480/2011 od 7. aprila 2011 Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u Zavodu, koji donosi direktor Zavoda uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Zavoda Pravilnik o radu, koji je doneo Upravni odbor Zavoda 13….

  Detaljnije...
 • Misija i vizija

  Vizija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja jeste da u narednom periodu izgradi, održava i unapređuje sopstveni status prepoznatljive institucije koja daje stručni doprinos, iz svoje nadležnosti, razvoju sistema obrazovanja i vaspitanja i time ga čini kvalitetnijim. Misija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja jeste da obezbedi da poslovi u vezi sa pripremom dokumenata, davanjem stručne…

  Detaljnije...