База стручног усавршавања
Најављени семинари у наредних 30 дана, одобрени стручни скупови / летње и зимске школе
Издања Завода
Погледајте и наручите сва издања Завода
Наставни планови и програми
Наставни планови и програми за основно и средње образовање и васпитање
База уџбеника и наставних средстава
Погледајте који су уџбеници одобрени за употребу за основно образовање и васпитање
Додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства и дидактичка игровна средства
Погледајте листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
Национални оквир квалификација у Србији
 • Пројекат: „Јачање партнерства између специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије“

  Пројекат Завода за унапређивање образовања и васпитања и Уницефа „Јачање партнерства између специјалних и редовних школа у контексту образовне инклузије“ је настао као потреба  за унапређивањем  партнерске сарадње између  школа за образовање ученика са сметњама у развоју и основних и средњих школа  у шест градова: Ниш, Алексинац, Прокупље, Лесковац, Пирот и Врање. Циљ је да се рaзвиjу…

  Детаљније...
 • Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији

  Образовање и васпитање деце са сметњама у развоју регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања,Законом о предшколском васпитању и образовању, Законом о основном образовању и васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању, као и другим подзаконским актима. У Републици Србији постоји укупно 48 школа за ученике са сметњама у развоју. Основни начин разврставања је у односу на врсту сметње односно оштећења…

  Детаљније...
 • Предшколске установе у републици Србији

  Под предшколским узрастом, у складу са законском регулативом, подразумева се узраст деце од шест месеци до поласка у основну школу. Предшколска установа обавља делатност у свом седишту, али због одређених специфичности, на пример, физичке одвојености од предшколске установе, може да обавља делатност и ван седишта – у издвојеном одељењу, објекту предшколске установе, школи или другом…

  Детаљније...
 • О ЗАВОДУ

  Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да Република Србија оснива Завод за унапређивање образовања и васпитања ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања, за обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању. Одлука Владе о оснивању Завода објављена је…

  Детаљније...
 • Каталог програма сталног стручног усавршавања

  Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину садржи 1002 програма. Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања одобриле су 974, а Педагошки завод Војводине 28 програма. Од школске 2012/2013. године каталог одобрених програма се објављује само у електронској форми. У складу са новим Правилником о сталном стручном…

  Детаљније...
 • Сазнали на семинару и применили у пракси – База радова 2012.

  Завод за унапређивање образовања и васпитања Центар за професионални развој запослених у образовању КОНКУРС „Сазнали на семинару и применили у пракси – База радова 2012.“   1 Маја Радоман-Цветићанин – васпитни рад Преузми Преузми 2 Ивана Круљ – природне науке/физика Преузми Преузми 3 Драган Бублић – општа питања наставе Преузми Преузми 4 Миливоје Поповић – управљање, руковођење…

  Детаљније...
 • Публикација „Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Републици Србији“

  Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и васпитања објавио је публикацију Образовно-васпитне установе за децу и ученике са сметњама у развоју у Републици Србији. Садржај ове публикације на 79 страна обухвата релевантне податке о 48 образовно-васпитних установа за децу и ученике са сметњама у развоју у Србији. У првом делу дат је законски оквир…

  Детаљније...
 • Сазнали на семинару и применили у пракси – База радова 2011.

  Завод за унапређивање образовања и васпитања Центар за професионални развој запослених у образовању КОНКУРС „Сазнали на семинару и применили у пракси – База радова 2011.“ Васпитни рад и општа питања наставе ВПР1011-01 Гордана Гајин Цветкоски   Васпитни рад и општа питања наставе ВПР1011-02 прилог Невена Перић   Васпитни рад и општа питања наставе ВПР1011-03 прилог Наташа…

  Детаљније...