null

Програми и уџбеници

Центар за развој програма и уџбеника обавља стручне послове који се односе на припремање: програма образовања и васпитања по нивоима и врстама (предшколско, основно и опште средње образовање), програма предшколског и основног образовања у иностранству, стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава.

Вести Центра за развој програма и уџбеника

null
Препоручена лексика за предмет Српски као нематерњи језик
за I циклус обавезног образовања
Преузми документ

Обавештења за ауторе уџбеника