null

Програми и уџбеници

Центар за развој програма и уџбеника обавља стручне послове који се односе на припремање: програма образовања и васпитања по нивоима и врстама (предшколско, основно и опште средње образовање), програма предшколског и основног образовања у иностранству, стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава.

Вести Центра за развој програма и уџбеника

База примера успешних ваннаставних активности

База примера успешних ваннаставних активности је постављена на наш сајт. Можете јој приступити путем линка https://zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti/  ВИШЕ О БАЗИ ПРИМЕРА УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ База успешних примера ваннаставних...
null
Препоручена литература за изборне програме у гимназијама
Преузми документ
null
Препоручена лексика за предмет Српски као нематерњи језик
за I циклус обавезног образовања
Преузми документ

Обавештења за ауторе уџбеника