null

Специфична питања образовања

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања
обавља стручне послове везане за праћење и развој образовања деце и ученика са сметњама у развоју, инклузивно образовање, праћење и унапређивање образовања деце са изузетним способностима (талентовани и обдарени) и образовање националних мањина.

Вести Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања