null

Стручно образовање и образовање одраслих

Центар за стручно образовање и образовање одраслих остварује послове који се односе на: развој, праћење и осигурање квалитета средњег стручног образовања и образовања одраслих; стручно усавршавање након завршеног средњег образовања, стручно оспособљавање и обуку, припремање стручне матуре, завршних, специјалистичких и мајсторских испита, припремање програма стручног оспособљавања и обуке, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава за средње стручне школе и образовање одраслих.

Вести Центра за стручно образовање и образовање одраслих

Радионица у ЗУОВ-у, 27.март 2018.године У оквиру пројекта Learning by Doing, у Заводу за унапређивање образовања и васпитања у уторак 27.марта одржана је радионица на...