null

Profesionalni razvoj i stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju

Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju obavlja stručne poslove koji obuhvataju: pripremanje standarda kompetencija za profesiju nastavnik i vaspitač; unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju; pripremanje programa za uvođenje u posao pripravnika i programa za polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora i pružanje stručno-pedagoške pomoći zaposlenima u obrazovanju.

Vesti Centra za profesionalni razvoj i obaveštenja za autore seminara

Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika u osnovnom obrazovanju

Fondacija Tempus – Eurydice mreža u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja organizuje konferenciju „Razvoj jezičkih kompetencija kod učenika u osnovnom obrazovanju“....