Studijsko putovanje savetnika iz Sektora za specifična pitanja u Republiku Sloveniju

306

Rukovodilac Sektora za specifična pitanja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja je na poziv direktora i kolega iz Osnovne škole „Dragan Kovačević“ u periodu od 2.- 5.aprila 2018. godine boravila u Republici Sloveniji na studijskom putovanju u okviru kojeg su posetili Centar za obrazovanje, rehabilitaciju, inkluziju i savetovanje slepih i slabovidih (IRIS) u Ljubljani,Osnovnu školu „ Anton Janša“ u Radovljici i Osnovnu školu „Milka Šobar- Nataša“ u Črnomelju.

Prvog dana studijske posete bili smo gosti Osnovne škole „Anton Janša“ u Radovljici koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem dece i učenika sa smetnjama u razvoju. U školi se realizuju tri glavne delatnosti: obrazovanje po prilagođenom osnovnoškolskom programu sa nižim obrazovnim standardom, posebni program vaspitanja i obrazovanja i rad mobilne specijalne pedagoške službe u inkluzivnom obrazovanju. Terapeutski modeli koji se primenjuju u zavisnosi od potreba učenika su: Senzomotorna integracija, MNRI metoda, Montesori pedagogija, Edukacijska kineziologija i terapija pomoću pasa. Učenici su obuhvaćeni rehabilitacijskim logopedskim i fizioterapeutskim programima. Posebni napori se ulažu u razvijanje funkcionalnih veština i kompetencija učenika i njihovo uključivanje u šire socijalno okruženje.
Drugog dana smo postili Osnovnu školu „Milka Šobar – Nataša“ u Črmomelju. Veoma važna aktivnost kojoj se posvećuje velika pažnja je dodatna strukovna pomoć osnovnim školama na teritoriji Bele Krajine i logopedski tretman za svu decu i učenike kojima je potreban. Posetili smo i zaštitnu radionicu za odrasla lica sa intelektualnim smetnjama i program samostalnog stanovanja za ovu kategoriju odraslih korisnika.

Trećeg dana studijske posete, posetili smo Centar za obrazovanje, rehabilitaciju, inkluziju i savetovanje slepih i slabovidih (IRIS) u Ljubljani. Centar je osnovan za potrebe vaspitno-obrazovnih delatnosti za slepe i slabovide osobe. U Centru se obavlja rani tretman slepe i slabovide dece, radi osnovna škola sa prilagođeniim programom i posebnim programom vaspitanja i obrazovanja, srednja škola i dom učenika.
Područja specijalizovanih tretmana se odnose na orjentaciju u prostoru,komunikacijske tehnike i socijalizaciju slepe i slabovide dece i učenika. Služba za pomoć inkluziji je namenjena vrtićima i školama i deluje timski i interdisciplinarno. U timu su: tiflopedagog, socijalni radnik, psiholog i nastavnih iz određene oblasti ekspertize.Slepa i slabovida deca imaju mogućnost izbora uključivanja u većinske vrtiće i škole ili mogućnost obrazovanja i vaspitanja u specijalizovanim ustanovama.
U svim institucijama defektolozi su od domaćina dobili štampane materijale, publikacije i knjige koje se odnose na obrazovanje i vaspitanje dece i učenika sa smetnjama u razvoju u Sloveniji.