Obaveštenje u vezi sa Javnim pozivom za pohađanje besplatne onlajn obuke

4208

Na Javni poziv nastavnicima osnovnih škola i gimnazija da se prijave za pohađanje besplatne onlajn obuke, stigle su 234 prijave nastavnika gimnazija i 1178 nastavnika osnovnih škola. Komisija sastavljena od savetnika Zavoda je pregledale sve pristigle prijave i donela sledeće odluke:
1. Za obuku namenjenu nastavnicima gimnazija, Komisija je donela odluku o izboru svih 118 nastavnika gimnazija koji predaju izborne predmete (osim drugog stranog jezika i verske nastave, jer se programi ovih predmeta koncepcijski razlikuju od ostalih izbornih predmeta), što je u tekstu Javnog poziva navedeno kao prednost prilikom izbora.
Lista izabranih nastavnika iz gimnazija ()
2. Zbog izuzetno velikog broja prijavljenih nastavnika koji su se prijavili na Javni poziv i realizuju nastavu jednog od sledećih predmeta: Strani jezik, Istorija, Geografija, Muzička kultura, Likovna kultura, Informatika i računarstvo i Srpski kao nematernji jezik u petom razredu osnovne škole, što je u tekstu Javnog poziva navedeno kao prednost prilikom izbora, Komisija je donela odluku o izboru svih 362 nastavnika koji realiziju nastavu navedenih predmeta. Nepotpune prijave i prijave koje nisu popunjene u skladu sa uputstvom nisu razmatrane.
Lista izabranih nastavnika iz osnovnih škola()
Izabrani nastavnici će pohađati obuku u prvoj polovini decembra, o čemu će biti obavešteni putem elektronske pošte, a svim ostalim prijavljenim nastavnicima i stručnim saradnicima biće omogućeno da istu obuku pohađaju tokom 2019. godine, o čemu će biti naknadno obavešteni.