null

Образовање одраслих

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЦЕНУ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
(ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА)

На захтев Минстарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), а поводом добијања мишљења о програму образовања одраслих у процедури за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА), Завод за унапређивање образовања и васпитања:

  • прописује стандарде за процену програма и критеријуме за формирање комисије за процену (интерним актом)
  • формира комисије за процену програма
  • врши процену испуњености услова прописаних Правилником
  • доноси мишљење са образложењем о испуњености услова
  • прослеђује мишљење МПНТР уколико су услови испуњени или подносиоцу захтева уколико услови нису испуњени на дораду
  • може једном одржати консултације са подносиоцем захтева, који није испунио услове, а у току 7 (седам) дана предвиђених за дораду.

Уколико организација подноси захтев за стицање статуса ЈПОА за активност образовања одраслих која се односи на програм за остваривање стандарда стручних компетенција или стандарда квалификације, процедура процене од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања траје максимално један месец од тренутка добијања материјала од Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

У складу са својом стручном и саветодавном делатношћу Центар за стручно образовање и образовање одраслих је израдио:

Вести Центра за стручно образовање и образовање одраслих

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link