Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси ПРАВИЛНИК о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању Члан 1. У Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и … Настави са читањем Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању