null

Predškolske ustanove u republici Srbiji

Pod predškolskim uzrastom, u skladu sa zakonskom regulativom, podrazumeva se uzrast dece od šest meseci do polaska u osnovnu školu.

Predškolska ustanova obavlja delatnost u svom sedištu, ali zbog određenih specifičnosti, na primer, fizičke odvojenosti od predškolske ustanove, može da obavlja delatnost i van sedišta – u izdvojenom odeljenju, objektu predškolske ustanove, školi ili drugom prostoru, ako ispunjava uslove u skladu sa zakonskom regulativom.

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje  organizuje se u vaspitnim grupama koje mogu biti:

  • jasle, za uzrast od šest meseci do tri godine,
  • vrtići, za uzrast od tri godine do polaska u školu,
  • pripremni predškolski program,
  • razvojne grupe za decu sa smetnjama u razvoju,
  • vaspitno-obrazovni rad za decu koja su na bolničkom lečenju.

Podaci prikazani u tabelama odnose se na školsku 2010/2011. godinu.

Tabela 1. Broj predškolskih ustanova u Republici Srbiji

Okrug
Broj predškolskih ustanova
Broj jasala
Broj vrtića
Broj izdvojenih odeljenja
GRAD BEOGRAD
16
17
212
151
KOLUBARSKI
6
0
14
50
MAČVANSKI
8
1
25
139
JABLANIČKI
6
0
18
108
PČINJSKI
7
2
17
104
BRANIČEVSKI
8
0
20
65
PODUNAVSKI
3
0
21
48
ZAJEČARSKI
4
0
12
16
BORSKI
4
0
9
8
NIŠAVSKI
7
0
35
89
TOPLIČKI
4
0
7
22
PIROTSKI
4
0
12
6
POMORAVSKI
6
0
23
88
MORAVIČKI
4
0
28
40
RASINSKI
6
2
17
126
ZLATIBORSKI
10
0
25
60
ŠUMADIJSKI
7
5
24
52
RAŠKI
5
0
23
115
JUŽNOBAČKI
11
4
124
51
SREMSKI
8
5
33
134
ZAPADNOBAČKI
5
1
32
19
SEVERNOBAČKI
3
0
69
17
SREDNJOBANATSKI
5
0
39
15
SEVERNOBANATSKI
6
2
56
22
JUŽNOBANATSKI
8
0
40
36
KOSOVSKI
4
0
8
12
KOSOVSKOMITROVAČKI
4
0
7
13
KOSOVSKO – POMORAVSKI
1
0
2
9
UKUPNO
170
39
952
1615

Tabela 2. Broj dece u predškolskim ustanovama po okruzima (jasle, vrtići, pripremni predškolski program – PPP, mešovite i razvojne grupe). 

Okrug
Deca do tri godine
Deca od         tri do pet i po godina
Deca u PPP*
Deca u mešovitim grupama
Deca u  razvojnim grupama
Deca na bolničkom lečenju
Ukupno dece
BORSKI
331
1 047
754
71
0
15
2 218
BRANIČEVSKI
536
1 154
1 344
321
0
0
3 355
GRAD BEOGRAD
10 654
23 938
15 740
2 797
162
787
54 078
ZAJEČARSKI
316
821
534
286
0
0
1 957
ZAPADNOBAČKI
371
1 087
1 986
315
17
0
3 776
ZLATIBORSKI
1 042
2 814
2 223
247
13
78
6 417
JABLANIČKI
438
1 381
2 306
430
0
15
4 570
JUŽNOBANATSKI
573
2 132
2 459
501
0
0
5 665
JUŽNOBAČKI
3 832
10 004
6 254
2 230
0
0
22 320
KOLUBARSKI
521
1 063
1 362
112
0
15
3 073
KOSOVSKI
132
310
283
111
0
0
836
KOSOVSKOMITRO-VAČKI
387
710
543
43
0
0
1 683
KOSOVSKOPOMO-RAVSKI
30
67
91
0
0
0
188
MAČVANSKI
490
1 628
2 390
192
0
0
4 700
MORAVIČKI
1 098
2 820
1 922
180
0
20
6 040
NIŠAVSKI
852
4 185
1 910
209
0
60
7 216
PIROTSKI
146
971
752
10
0
10
1 889
PODUNAVSKI
601
1 498
2 120
209
17
15
4 460
POMORAVSKI
695
1 860
1 913
169
8
0
4 645
PČINJSKI
407
1 259
2 374
162
7
19
4 228
RASINSKI
812
1 660
2 077
1 086
8
15
5 658
RAŠKI
1 342
1 988
4 094
346
50
105
7 925
SEVERNOBANATSKI
381
2 034
1 346
369
0
0
4 130
SEVERNOBAČKI
590
1 230
2 501
806
0
0
5 127
SREDNJOBANATSKI
323
1 947
1 211
374
0
14
3 869
SREMSKI
947
3 435
2 685
1 288
6
0
8 361
TOPLIČKI
144
503
883
84
0
0
1 614
ŠUMADIJSKI
1 010
2 788
2 919
210
10
57
6 994
UKUPNO
 29 001
76 334
66 976
13 158
298
   1 225
186992

* PPP – pripremni predškolski program.

Grafički prikaz 1. Broj dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju 
– po  vaspitnim grupama. 

U predškolskim ustanovama u Republici Srbiji ima 3 381 romske dece (deca čiji su se roditelji izjasnili kao Romi).

Tabela 3Broj romske dece u predškolskim ustanovama – po okruzima i po vaspitnim grupama.

Okrug
Broj dece do tri godine
Broj dece od   tri do pet i po godina
Broj dece
u PPP
Broj dece u mešovitim grupama
Broj dece u razvojnim grupama
Ukupan broj romske dece
BORSKI
2
12
52
0
0
66
BRANIČEVSKI
1
0
14
3
0
18
GRAD BEOGRAD
18
80
394
22
9
523
ZAJEČARSKI
1
5
28
0
0
34
ZAPADNOBAČKI
0
6
122
7
0
135
ZLATIBORSKI
0
3
21
0
0
24
JABLANIČKI
4
8
220
2
0
234
JUŽNOBANATSKI
6
36
239
11
0
292
JUŽNOBAČKI
15
36
195
11
0
257
KOLUBARSKI
6
4
74
3
0
87
KOSOVSKI
5
6
26
4
0
41
KOSOVSKO – MITROVAČKI
0
0
2
0
0
2
KOSOVSKO – POMORAVSKI
0
5
9
0
0
14
MAČVANSKI
0
5
78
0
0
83
MORAVIČKI
2
7
16
0
0
25
NIŠAVSKI
1
3
122
0
0
126
PIROTSKI
1
7
61
0
0
69
PODUNAVSKI
0
3
59
25
0
87
POMORAVSKI
7
23
34
0
0
64
PČINJSKI
2
5
181
18
0
206
RASINSKI
3
54
86
3
1
147
RAŠKI
1
19
84
8
0
112
SEVERNOBANATSKI
1
86
103
19
0
209
SEVERNOBAČKI
1
24
54
1
0
80
SREDNJOBANATSKI
3
15
66
10
0
94
SREMSKI
2
18
96
39
0
155
TOPLIČKI
0
6
63
48
0
117
ŠUMADIJSKI
3
5
72
0
0
80
UKUPNO
85
481
2571
234
10
3 381

 

Grafički prikaz 2. Obuhvat romske dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem – po okruzima.

Tabela 4Broj i procenat romske dece, po grupama, u  odnosu na ukupan broj dece u predškolskim  ustanovama.

Ukupan broj dece u predškolskim ustanovama
– 187 813
Deca do tri godine
Deca od  tri do pet i po  godina
Deca u PPP
Deca u mešovitim grupama
Deca u razvojnim grupama
Ukupan broj dece
Broj romske dece
85
481
2571
234
10
3 381
Procenat romske dece u predškolskim ustanovama
0,29 %
0,62 %
3,84 %
1,78 %
3,36 %
1,80 %

 

Grafički prikaz 3. Broj romske dece u odnosu na ukupan broj dece u predškolskim ustanovama.

Grafički prikaz 4. Procentualno učešće romske dece u ukupnom broju dece u   predškolskim ustanovama.

Deca sa smetnjama u razvoju, u skladu sa zakonskom regulativom, ostvaruju pravo na predškolsko vaspitanje i obrazovanje u: vaspitnoj grupi, zatim u vaspitnoj grupi uz dodatnu podršku i individualni vaspitno-obrazovni plan i u razvojnoj grupi, na osnovu individualnog vaspitno-obrazovnog plana.

Tabela 5Broj dece sa smetnjama u razvoju u predškolskim ustanovama – po grupama i po vrstama smetnji.

Vrste smetnji
Deca do tri godine
Deca od tri do pet i po godina
Deca u PPP
Ukupan broj dece
Oštećenje vida
6
40
58
104
Oštećenje sluha
10
39
54
103
Motoričke smetnje
9
69
76
154
Mentalne smetnje
9
104
139
252
Autizam
3
87
94
184
Smetnje u govoru
37
384
371
792
Višestruke smetnje
21
240
225
486
UKUPNO
95
963
1 017
2 075

 

Grafički prikaz 5.  Deca sa smetnjama u razvoju (po vrstama smetnji).

Vesti Sektora za specifična pitanja obrazovanja

BILTEN

Prijavite se za bilten Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i dobijajte vesti i obaveštenja direktno u Vaše poštansko sanduče.
PRIJAVITE SE
close-link