null

Програми и уџбеници

Центар за развој програма и уџбеника обавља стручне послове који се односе на припремање: програма образовања и васпитања по нивоима и врстама (предшколско, основно и опште средње образовање), програма предшколског и основног образовања у иностранству, стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава, као и давање стручне оцене уџбеника и наставних средстава.

Вести Центра за развој програма и уџбеника

Одлука о избору стручних лица за припрему стручне оцене квалитета ...

На основу одредби из чланoва 39, 40. и 41. Закона о основама система образовања и васпитања („ Службени гласник РС “ број 88/2017 и...
null
Препоручена литература за изборне програме у гимназијама
Преузми документ
null
Препоручена лексика за предмет Српски као нематерњи језик
за I циклус обавезног образовања
Преузми документ

Обавештења за ауторе уџбеника

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link