Učešće predstavnika Zavoda na letnjoj školi posvećenoj istraživanjima o kurikulumu

563

U radu Letnje škole posvećene istraživanjima o kurikulumu (EuroACS Curriculum Summer School), koja je 10. i 11. juna 2019. godine održana na Departmanu za obrazovanje Irskog državnog univerziteta Mejnut (National University of Ireland Maynooth, Department of Education), učestvovali su i predstavnici ZUOV-a, savetnici u Centru za razvoj programa i udžbenika Eleonora Vlahović i Aleksandar Marinković.
Letnja škola u organizaciji Evropskog udruženja za studije o kurikulumu (The European Association of Curriculum Studies), okupila je 29 učesnika iz 17 zemalja. Pored plenarnih predavanja, učesnici su imali priliku da rade u manjim grupama i radionicama. Posebno su bila interesantna i korisna predavanja dr Ninke Niven sa Univerziteta Tvent u Holandiji, koja je sveobuhvatno prikazala složenost kurikuluma na različitim nivoima, kao i profesorke Elizabet Rata sa Univerzitet Okland (Novi Zeland), koja je govorila o različitim aspektima fenomena znanja.
Učešće predstavnika ZUOV-a na Letnjoj školi pomogla je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji.