Uputstva i formulari

9209
UPUTSTVO I FORMULARE ZA ODOBRENE PROGRAME STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA ŠKOLSKU 2018/19, 2019/2020. i 2020/2021. GODINU,
UPUTSTVO ZA STRUČNE SKUPOVE/LETNJE I ZIMSKE ŠKOLE, KAO I
UPUTSTVO I FORMULARE ZA REALIZATORE PROGRAMA KOJE JE REŠENJEM DONEO MINISTAR PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

POGLEDAJTE NA NAŠEM SAJTU NA http://zuov.gov.rs/seminari-uputstva-i-formulari/