Одржана још једна Обука за примену Стандарда и Програма наставе и учења за Српски...

Стручњаци из Завода за унапређивање образовања и васпитања су 8. маја 2019. одржали још једну Обуку за  примену Стандарда и Програма наставе и учења за Српски као страни језик. Обука је одржана у Основној школи...

Oбукe наставника разредне наставе и стручних сарадника у основним школама за реализацију наставе оријентисане...

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одобрен је решењем министра број: 153-02-00027/2017-07. Дана 04. маја 2019. почиње реализација обука наставника разредне наставе и стручних сарадника у основним школама за реализацију наставе оријентисане...

Уверења за похађане обуке са Наставничког образовног портала

Уверења за похађане обуке за Планирање, остваривање и вредновање наставе и учења у основним школама, Изборне програме у гимназијама и Програме наставе и учења у складу са стандардом квалификација са Наставничког образовног портала могу...

Одржана обука за примену Стандарда и Програма наставе и учења за Српски као страни...

Стручњаци из Завода за унапређивање образовања и васпитања и стручњаци четири универзитетска центра за Српски као страни језик су 18. априла 2019. одржали обуку ПРИМЕНА СТАНДАРДА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СРПСКИ КАО...

Уверења за водитеље обука из предмета физичко и здравствено васпитање

Уверења за водитеље обуке запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из предмета физичко и здравствено васпитање се могу преузети овде.

Уверења за водитеље обука за примену нових програмских садржаја из предмета техника и технологија

Уверења за водитеље обука за обуку запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из предмета техника и технологија могу се преузети овде.

Уверење о савладаној обуци наставника за примену програма наставе и учења за предмет српски...

Уверење о савладаној Обуци наставника за примену програма наставе и учења за предмет српски као нематерњи језик за први и други циклус обавезног образовања и општег средњег образовања могу се преузети овде уписивањам властитог јединственог матичног броја.

Распоред обука наставника информатике за програмски језик Python

На основу заједничког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања у току је обука наставника информатике 6. и 7. разреда основне школе и 1. разреда гимназије за...

Најављени вебинари на Наставничком образовном порталу

У оквиру пројекта „Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз успостављање Наставничког образовног портала“ који се реализује у сарадњи Завода за унапређивање образовања и васпитања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а, планирано је...

Листа водитеља обуке за програмски језик Python

На основу заједничког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања под називом „Обука наставника информатике 6. и 7. разреда основне школе и 1. разреда гимназије за програмски...

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link