ДРУЖИНA ,,ЗМАЈ У ЗЕЛЕНИМ ЧАРАПАМА,,

Техничка школа "Миленко Веркић Неша", Пећинци