Изазови професионалног образовања наставника у европској различитости

Оливера Гајић, 2009.

Реформа високошколског образовања – ослоњена на одреднице Болоњске декларације с једне стране, и на савремену образовну парадигму у оквирима аутентичног контекста учења и професионалне социјализације с друге – отвара пут ка друштву знања и компетенција у којем посебан значај и улога припадају педагошкој пракси студената. У раду су анализирана различита теоријска полазишта и практична искуства у европској различитости, при чему се, као посебно значајна из угла менторства, издваја теорија рефлексивне рационалности која промишља однос измеñу професионалног знања и професионалне праксе. Увиђајући значај овог проблема, практично-педагошко оспособљавање студената, односно менторство, настоји се посматрати у релацијама партнерства факултета и васпитно-образовних институција, при чему се трага за оптималним моделом унапреñења квалитета педагошке праксе. Закључује се да процес педагошке праксе студената нуди бројне могућности за активно преиспитивање теоријских знања у конкретном педагошком простору за учење, као и за интеграцију теорије и праксе, те континуирано праћење и оцењивање сопствене практичне активности и (само)евалуацију.Реформа високошколског образовања – ослоњена на одреднице Болоњске декларације с једне стране, и на савремену образовну парадигму у оквирима аутентичног контекста учења и професионалне социјализације с друге – отвара пут ка друштву знања и компетенција у којем посебан значај и улога припадају педагошкој пракси студената. У раду су анализирана различита теоријска полазишта и практична искуства у европској различитости, при чему се, као посебно значајна из угла менторства, издваја теорија рефлексивне рационалности која промишља однос измеñу професионалног знања и професионалне праксе. Увиђајући значај овог проблема, практично-педагошко оспособљавање студената, односно менторство, настоји се посматрати у релацијама партнерства факултета и васпитно-образовних институција, при чему се трага за оптималним моделом унапреñења квалитета педагошке праксе. Закључује се да процес педагошке праксе студената нуди бројне могућности за активно преиспитивање теоријских знања у конкретном педагошком простору за учење, као и за интеграцију теорије и праксе, те континуирано праћење и оцењивање сопствене практичне активности и (само)евалуацију.

wpChatIcon
ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link