КАПЉИЦА КОЈА ЖИВОТ ЗНАЧИ

Техничка школа ГСП, Београд