Менторство као облик професионалног развоја наставника: традиционални и модерни приступ

Нада Половина, 2009.

У раду се разматра менторство као један од модалитета професионалног развоја наставника. У првом делу рада менторство се сагледава у контексту образовно-радних вредносних оријентација које израстају из концептуализација “друштва заснованог на знању” и “доживотног учења”. У другом делу разматра се сам концепт менторства (природа концепта, базична одређења, циљеви и улоге унутар менторског аранжмана и односа, очекивани исходи), с акцентом на поређење традиционалних и модерних приступа менторству. У трећем делу рада концепт менторства се разматра у односу на сродне појмове “супервизије” и “тренинга успешног функционисања” (coaching) с којима чини посебну групу модалитета професионалног развоја погодних за афирмацију нових образовно-радних вредносних оријентација. Циљ рада је да допринесе процени потенцијала менторства обликовању нове улоге наставника. 

wpChatIcon
ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link