Менторство у систему професионалне праксе иницијалног образовања учитеља

Душан Ристановић, Вељко банђур, 2009.

У раду су приказани резултати истраживања чији је циљ био да се утврди постојање разлика у ставовима учитеља-ментора и студената-будућих учитеља о значају менторства у систему професионалне праксе иницијалног образовања учитеља. Субјекте истраживања чинило је 50 учитеља-ментора из градских основних школа из Јагодине у којима се више година реализује професионална пракса студената, и 192 студента основних студија на учитељском смеру Педагошког факултета у Јагодини. Анализом одговора са примењених упитника установљено је да међу испитиваним групама углавном постоје разлике у вези са потребом постојања посебне обуке за менторе и прецизно дефинисаних критеријума избора ментора и оспособљеношћу ментора за реализацију менторских задатака. Наведене су и конкретне  смернице које указују на неопходност изградње и развијања система менторства и професионалне праксе студената на моделу акционе рефлексије као једног од императива унапређивања образовања учитеља. 

wpChatIcon
ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link