NASELJA, SAOBRACAJ, JAVNI I USLUZNI OBJEKTI J. PERIC