Наставници–ментори: рад са студентима на школској пракси и наставницима–почетницима

Драгана Бјекић, Милица Стојковић, Биљана Кузмановић, 2009.

Образовање наставника је важно подручје рада универзитета јер од оспособљености наставника у највећој мери зависи квалитет образовног система. Одговорност универзитетских институција у образовању наставника је велика, посебно у току прве фазе – иницијалног образовања. У иницијалном образовању наставника све значајнија пажња се придаје пракси студената-будућих наставника и менторском раду наставника из школа са њима. У раду је разматран менторски рад наставника-ментора у току школске праксе са студентима–будућим наставницима, али и у оквиру приправништва са наставницима– почетницима. Издвојени су неки предуслови (и карактеристике) потребни за успешан менторски рад, који, истовремено, представљају и критеријуме избора наставника–ментора. Образовање наставника техничко-информатичких предмета и области усмерило је и избор примера за поређење менторског рада са студентом на пракси и наставником–приправником. Пракса у настави (и за студента–будућег наставника, и за наставника–почетника) мора да буде менторски вођена а не само надгледана, те је улога ментора веома комплексна и захтева одговарајућу припрему и професионални развој и самих ментора. 

wpChatIcon
ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link