ПОСЕТА ,,ЈУСИ,, И ЧИШЋЕЊЕ ДВОРИШТА

Техничка школа ГСП, Београд