Практично-педагошко оспособљавање студената за будуће деловање у пракси

Споменка Будић, 2009.

Образовање наставника је кључна одредница квалитета наставника у било којем образовном систему. Зато је неопходно понудити савремени модел образовања наставника, тј. приоритет је осигурати квалитет образовања, вредновати његов исход (да бисмо знали са којим квалификацијама студенти/будући наставници излазе из тог система). Требало би порадити на изградњи система стручног усавршавања наставника, јачању партнерстава између наставничких факултета и школа, али и реорганизацији система иницијалног образовања (концепцијској реорганизацији програма, дидактичко-методичке литературе и приручника). Дакле, неопходно је осигурати што већу повезаност теоријског и практичног, тј. Апликацију стечених теоријских знања у непосредној васпитно-образовној пракси. У целокупној намери у раду је нагласак на начину на који би, како студенти педагогије тако и наставничких усмерења, требало да развијају своју праксу. Овај моменат је битан јер циљ наставне праксе и јесте да омогући студентима развијање практичних аспеката нас- тавничке компетенције кроз посматрање менторске наставе, повезивање теоријских сазнања из релевантних предмета с конкретним примерима наставне праксе, као и развијање осећаја професионалности и професионалне одговорности.

wpChatIcon
ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link