ПРЕДСТАВА ,,КОЈИ СИ ТИ ФАКТОР,,

Економско-трговинска школа, Бечеј