Research on the contents and organisational aspects of teaching practice in which students of the Faculty of education Koper participated

Леа Козел, 2009.

Практична настава је једна од кључних компоненти обуке за учитеља, с обзиром да превише теоријски оријентисане студије не могу да испуне очекивања основне школе и друштвене трендове који од учитеља/наставника очекују да буду „рефлексивни практичари“ који могу да доносе одлуке и делају самостално у конкретним ситуацијама учења у учионици. У оквиру перспектива развоја наше основне школе, стручно оспособљавање и обука морају се променити и обезбедити везу измеñу теоријског и практичног учења. Тачније, фокусирана практична настава је преко потребна компонента у светлу ових настојања. Практичну наставу би требало пажљиво реформисати и имплементирати на такав начин како би се постигла највиша могућа оспособљеност кандидата за извоñење наставе. Како побољшати практичну наставу је било главно питање на које смо желели да одговоримо у овом нашем истраживању о садржајним и организационим аспектима практичне наставе у којој су учествовали студенти Педагошког факултета у Копру.

wpChatIcon
ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link