СЕЋАЊЕ НА ХОЛОКАУСТ

Железничка техничка школа, Београд