Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску културу (2022.)

У ОДАБРАНИМ ПРОГРАМИМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Ова публикација пружа свеобухватне смернице у имплементацији Референтног окрвира компетенција за демократску културу Савета Европе (РОКДК) у план наставе и учења 10 одабраних предмета. Такође, она омогућава наставницима да процене свој допринос имплементацији РОКДК у наставним и ваннаставним активностима и даје им практичне примере и савете како да направе сопствене планове часова. Смернице су израдили стручњаци Завода за унапређивање образовања и васпитања, представнци Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије. Надамо се да ће наставницима ова публикација бити од користи и помоћи им да планирају своја предавања у духу неговања демократске културе широм Србије
.

ПРИДРУЖИ СЕ 
close-image

БИЛТЕН

Пријавите се за билтен Завода за унапређивање образовања и васпитања и добијајте вести и обавештења директно у Ваше поштанско сандуче.
ПРИЈАВИТЕ СЕ
close-link