УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА

Техничка школа "Милева Марић-Ајнштајн", Нови Сад