Да ли сам кандидат за конкурсни изазов #ДигиталнаЕкспедицијаИзазов 2021/2022?

Пројектни изазов је отворен за школске тимове из основних и средњих школа, које могу чинити 3-5 ученика и 1-2 наставника-ментора. То значи да сваки наставник и сваки ученик могу покренути иницијативу да се окупи школски тим који ће учествовати на конкурсу#ДигиталнаЕкспедицијаИзазов 2021/2022.

Какве идеје могу да пријавим?

Добродошле су све идеје које имају за циљ повећање нивоа дигиталне писмености ученика основних и средњих школа у Републици Србији.

Појам дигиталне писмености је доста широко постављен и обухвата способност проналажења, процене, коришћења и стварања садржаја коришћењем технологије и Интернета. Дигитална писменост поред техничких знања и вештина, обухвата и способност проналажења, препознавања, процене, критичког сагледавања, разумевања и коришћења информација из различитих дигиталних извора.

Можете пријавити све идеје које могу да допринесу повећању нивоа неког од аспеката овако дефинисане дигиталне писмености.

Битно је напоменути да можете да попуните и више пријава, са различитим идејама.

Шта је тачно задатак мог тима?

Задатак је осмислити идејни пројекат за креирање дигиталног отвореног образовног ресурса (веб-сајт, текст, видео, видео-игра, апликација за мобилне уређаје и сл.) који се може користити као помоћни наставни материјал у циљу повећања нивоа дигиталне писмености ученика, али и опште популације. Другим речима задатак је написати предлог пројекта који бисте могли да реализујете у јануару и фебруару у случају да комисија одлучи да подржи вашу идеју.

Како да се пријавим?

На платформи Завода за унапређивање образовања и васпитања најпре детаљно погледајте Правилник о изазову, а кликом на ПРИЈАВИ СЕ отвара вам се формулар за пријаву, где ћете у свега пар корака моћи да пријавите своју идеју. По пристизању попуњеног формулара, потребно је кратко време да га одобримо и о томе вам пошаљемо повратну информацију путем ваше е-маил адресе за контакт.

Водите рачуна да ваша пријава поседује све захтеване елементе, како би била одобрена! Све одобрене пријаве биће узете у разматрање за селекцију победника и расподелу средстава из укупног фонда.

Како цео процес изгледа?

Циклус пројектног изазова се састоји из следећих фаза:

Промоција и период за подношење пријава: Јавним објављивањем расписаног позива за подношење пријава званично отпочиње пројектни изазов (24.11.2021.). Школски тимови своје пријаве могу поднети преко платформе Завода за унапређивање образовања и васпитања, на којој се налази формулар за попуњавање, закључно са 28. децембром до 15h.

Селекција победника и објављивање резултата: Све одобрене пријаве, које испуњавају техничке услове прописане Правилником, биће узете у разматрање. Учесници чији пројекти су узети у даље разматрање ће о томе бити обавештени писаним путем (е-маилом). Стручна комисија ће изабрати победнике, којима ће бити подељена средства у укупном износу од 1.000.000 динара за имплементацију планираних активности (500.000 РСД у категорији Основна школа и 500.000 РСД у категорији Средња школа). Листа изабраних добитника биће јавно објављена на платформи Завода за унапређивање образовања и васпитања (најкасније 31. јануара 2022.).

Уручење бесповратних средстава и имплементација пројеката: Победнички школски тимови ће након објаве резултата потписати уговор са Организатором и имаће времена за имплементацију активности до 30.марта 2022.

Морам ли да имам тим или могу и самостално да пријавим своју идеју?

Могу се пријавити само тимови из основних или средњих школа са територије Републике Србије, које чине 3-5 ученика и 1-2 наставника-ментора. Позив није намењен физичким лицима, односно појединцима.

Да ли пројекат треба да буде нов?

Пројектна идеја не мора бити нова, нити креирана искључиво и по први пут за потребе овог позива, али не сме бити већ награђена и имплементирана у оквиру неког другог конкурса. Оно што пројектни предлог мора садржати је јасно образложење како би реализација предложеног пројекта допринела повећању нивоа дигиталне писмености ученика основних и средњих школа у Републици Србији.

Да ли морам да имам додатну пратећу документацију за своју идеју или детаљнији опис?

Не морате да имате додатну документацију, довољно је да јасно изложите своју идеју и једноставним језиком објасните како ћете искористити средства у случају да будете један од победника.

Ипак, уколико сматрате да је за вас боље да осим података које сте оставили приликом попуњавања формулара приложите и додатне материјале – моћи ћете и то да урадите у одговарајућем пољу овог онлајн формулара.

Колико средстава могу да тражим?

Реализација награђених пројектних предлога ће бити подржана у износу између 100.000 и 200.000 РСД. О износу средстава по појединачном пројекту одлучује Комисија, у складу са прописима изнетим у Правилнику. Укупан фонд бесповратних средстава износи 500.000 РСД у категорији Основна школа и 500.000 РСД у категорији Средња школа. Изузетно, Комисија може донети одлуку о другачијем начину расподеле укупног фонда средстава.

Шта се дешава кад пријавим идеју?

Када добијемо вашу идеју, наш тим ће спровести примарну селекцију и одлучити да ли она одговара захтевима пројектног изазова. Уколико испуњава све услове, бићете о томе обавештени, а ваша пријава ће ући у разматрање за доделу бесповратних средстава.

Предуслов учешћа на изазову је техничка исправност приложене документације (попуњена сва поља, правилно и адекватно, у формулару, благовремено послата пријава).

Како изгледа процес избора победника?

По приспећу, све пријаве које су прошле примарну проверу биће прослеђене Комисији на разматрање. Задатак Комисије је да одлучи о победницима и расподели укупан фонд за бесповратна средства намењена имплементацији најбољих предложених активности.

Ко одлучује о победницима?

Победничке пројекте ће бирати Комисија, чији ће састав бити накнадно објављен. 

Како се одлучује о томе који пројекат добија колико средстава?

Победнички пројекти ће се одабрати на основу квалитета идеје, као и њеног утицаја и примењивости у циљу повећања нивоа дигиталне писмености ученика, али и опште популације.

Критеријуми за одлучивање су следећи:

  • Тема – пројекти који јасно доприносе повећању нивоа дигиталне писмености ученика,
  • Одговор на задатак – пројектне идеје које испуњавају критеријуме дигиталног отвореног образовног ресурса (веб-сајт, текст, видео, видео-игра, апликација за мобилне уређаје и сл.) који ће моћи да буду коришћени као помоћни наставни материјал,
  • Изводљивост пројекта – предлог буџета у односу на предложене активности,
  • Капацитет школског тима да изнесе пројектне активности – састав школског тима, ресурси на располагању и потенцијално искуство у извођењу претходних сличних активности,
  • Аргументован опис и релевантност проблема, те јасно дефинисани и мерљиви циљеви,
  • Усклађивање постављених циљева, предложених активности и очекиваних резултата пројекта и
  • Потенцијал за наставак пројекта у будућности – одрживост пројекта.

Шта ако моја идеја буде изабрана?

Када се одаберу победнички пројекти, потписује се уговор са школама и средства се уплаћују према предложеној формули: 50% средстава авансно, а остатак од 50% по реализацији активности и подношењу наративног и финансијског извештаја, који мора бити одобрен од стране Организатора.