Грађанско васпитање: Продужава се Конкурс за примере успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања у основним и средњим школама

Уверења за полазнике обука

Јавни позив за спољне сараднике на пословима праћења остваривања нових програма грађанског васпитања у основним школама и гимназијама

Дигитална учионица: нови рок за наставнике који су уписани на обуку, а нису је завршили у предвиђеном року

Приручник за наставнике грађанског васпитања у гимназији

Програм обуке наставника грађанског васпитања за остваривање програма трећег и четвртог разреда гимназије

Уверења за програм обуке Дигитална учионица

Важно саопштење организаторима програма обука запослених у образовању

Приручници за наставнике грађанског васпитања у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања

План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу

Стручно упутство о безбедној реализацији наставе и учења физичког и здравственог васпитања у основном и средњем образовању и васпитању

ЗУОВ дигитална подршка наставној пракси за примену ИКТ-а у настави

Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/2021. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/2021. годину и Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе.

Конкурси за запослене у образовању

Нови прописи у образовању

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ЗА ОШ - 2020/21.

УВЕРЕЊА О САВЛАДАНОЈ ОБУЦИ

НАЦИОНАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПОРТАЛ

СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ

ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА, ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ

АЛАТИ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

БАЗА УЏБЕНИКА И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

obrazvoni resursi Отворени образовни ресурси Бесплатно преузмите припреме за часове, угледне примере праксе... slajd1 Грађанско васпитање Приручници за наставнике српски као нематерњи Српски као нематерњи језик Препоручена лексика за све циклусе образовања оквир дигиталних компетенција Оквир дигиталних компетенција Преузмите оквир физичко васпитање Физичко васпитање Упутства, приручници... vannastavne Васпитна улога школе Приручник за јачање васпитне улоге школе кроз ваннаставне активности gimnazije Изборни програми у гимназијама Препоручена литература, додатни линкови... slajd-mejl Бесплатан билтен Примајте вести и обавештења на Ваш имејл Кликните на наслов за детаље