Конкурси за запослене у образовању

Нови прописи у образовању

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ ЗА ОШ - 2020/21.

УВЕРЕЊА О САВЛАДАНОЈ ОБУЦИ

null
НАЦИОНАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПОРТАЛ
Више информација

СТРУЧНИ СКУПОВИ

ЛИСТА ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

БАЗА УЏБЕНИКА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

ZUOV-logo

Завод за унапређивања образовања и васпитања

Обавља развојне, саветодавне, истраживачке и друге стручне послове у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, а у циљу праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања.

Структура Завода

  • Центар за развој програма и уџбеника

  • Центар за стручно образовање и образовање одраслих

  • Центар за професионални развој запослених у образовању

  • Административни сектори