Конкурси за запослене у образовању

Обавештења за ауторе семинара и уџбеника

СТРУЧНИ СКУПОВИ

null
ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА
Више информација
null
УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
Платформа за учење на даљину Завода за унапређивање образовања и васпитања
Започни е-учење
null
Препоручена лексика за предмет Српски као нематерњи језик
за I циклус обавезног образовања
Преузми документ
ZUOV-logo

Завод за унапређивања образовања и васпитања

Обавља развојне, саветодавне, истраживачке и друге стручне послове у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, а у циљу праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања.

Структура Завода

  • Центар за развој програма и уџбеника

  • Центар за стручно образовање и образовање одраслих

  • Сектор за информатичке послове и статистику

  • Сектор за правне и кадровске послове

  • Центар за професионални развој запослених у образовању

  • Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања

  • Сектор за финансијске и рачуноводствене послове

  • Сектор за опште послове