null

Kabinet direktora

1. Direktor
mr Zlatko Grušanović
Tel. 011/206-80-05
e-mail: zlatko.grusanovic@zuov.gov.rs

2. Zamenik direktora
Gordana Mijatović
Tel. 011/208-19-15, 011/208-19-11 lokal 212
e-mail: gordana.mijatovic@zuov.gov.rs

3. Pomoćnik direktora
Zdravko Vojnović
Tel. 011/206-80-59

4. Stručni saradnik za administrativne poslove
Marjana Vidojević
Tel. 011/206-80-05
e-mail: marjana.vidojevic@zuov.gov.rs

5. Stručni saradnik za izdavaštvo i odnose sa javnošću
Mića Reljić
Tel. 011/206-80-07
e-mail: mica.relic@zuov.gov.rs

Aktuelno